Tolmačenje

Kakovostno konferenčno tolmačenje

Storitve tolmačenja

So bistven košček v mozaiku mednarodnega uspeha podjetij, ustanov in zasebnikov.

Ali organizirate konferenco z mednarodno udeležbo in bi želeli najeti tolmača?
Ponujamo visokokakovostne in profesionalne storitve simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja ob različnih priložnostih, kot so mednarodne konference, tiskovne konference, protokolarni dogodki in poslovni sestanki.

Vrste tolmačenja

Simultano tolmačenje

Simultano tolmačenje poteka v zvočno izolirani kabini, kjer tolmač v realnem času tolmači govor v drug jezik, medtem ko govorec podaja besedilo.

Simultano tolmačenje se uporablja predvsem na konferencah, zborovanjih, skupščinah delničarjev in tiskovnih konferencah. Zaradi zahtevnosti in intenzitete se tolmača izmenjujeta vsakih 30 minut, zato sta v ekipi potrebna dva tolmača.

Konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je vrsta tolmačenja, kjer tolmač besedilo tolmači v sklopih po tem, ko govorec preneha govoriti. Tolmač posluša govorca, si dela zapiske in nato posreduje celotno vsebino v drug jezik.

Pri konsekutivnem tolmačenju ne potrebujemo konferenčne opreme, a je zato ta oblika tolmačenja časovno veliko bolj zamudna. Običajno se uporablja na poslovnih sestankih, protokolarnih dogodkih, delovnih kosilih, presojah in pri inšpekcijskih pregledih.

Šepetano tolmačenje

Šepetano tolmačenje (znano tudi pod imenom chuchotage) je vrsta simultanega tolmačenja brez opreme. Tolmač v tem primeru ni fizično ločen od poslušalca, temveč sedi ob njem in mu s šepetanjem v uho posreduje prevod.

Šepetano tolmačenje je idealna rešitev v primerih, ko večina udeležencev govori jezik konference, tolmačenje pa potrebujeta največ dva udeleženca.

Konferenčno tolmačenje

je najzahtevnejša oblika tolmačenja, ki poteka v konferenčnem okolju. Poznamo tri oblike konferenčnega tolmačenja: konsekutivno tolmačenje, simultano tolmačenje in šepetano tolmačenje. Imamo bogate izkušnje s področja tolmačenja ter dobro poznamo konferenčno terminologijo in poslovnik mednarodnih konferenc in sestankov.

V nadaljevanju si lahko preberete več o strokovnem profilu in storitvah.

Za ogled galerije kliknite tukaj.

Področja

Evropske politike in projekti, medicina, zdravstvo, socialni dialog, sindikati, trg dela, gospodarstvo, politika, nevladne organizacije, trajnostni razvoj, okolje, kmetijstvo, šport, izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, vladne ustanove in agencije, turizem, trženja, pravo, bančništvo.

Stranke

Že več kot deset let tolmačimo tako za gospodarske družbe, posameznike kot tudi mednarodne ustanove. Naročniki, s katerimi smo sodelovali, vključujejo evropske institucije, vlado in ministrstva Republike Slovenije, Uefo, Google, Toyoto, slovenske in evropske sindikate. Podrobnejši seznam ustanov in podjetij, ki so nam v preteklosti zaupali, najdete na tej povezavi.

Jezikovne kombinacije

Simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje iz angleščine, nemščine, hrvaščine in srbščine v slovenščino, iz slovenščine, nemščine, hrvaščina in srbščine v angleščino ter iz angleščine in slovenščine v hrvaščino. angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina ‹› slovenščina; nemščina, hrvaščina, srbščina ‹› angleščina; slovenščina ‹› hrvaščina

Če potrebujete kakovostno konferenčno tolmačenje, pomoč pri sestavi tolmaških ekip ali nasvet o konferenčni opremi, pišite na
romana.mlacak@interpret.si ali pokličite na 031 859 157.

Romana Mlačak / konferenčna tolmačka in prevajalka

IZKUŠNJE

Imam več kot desetletne izkušnje na področju konferenčnega tolmačenja. Seznam mojih naročnikov med drugim vključuje slovensko vlado, parlament, evropske institucije in številna podjetja, kot so Google, Toyota in Coca Cola.

IZOBRAZBA

Po končanem študiju prevajalstva na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem opravila pripravništvo iz konferenčnega tolmačenja v Evropskem parlamentu. Po zaključku sem uspešno opravila izpit in postala akreditirana tolmačka pri institucijah Evropske unije (Evropskem parlamentu, Evropski komisiji in Svetu EU). Sem članica Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije.

Pridobila sem tudi znanstveni naziv doktorica znanosti na Oddelku za prevajalstvo na ljubljanski filozofski fakulteti. Moje delo z naslovom Tolmačenje v institucionalnem okolju: primer slovenščine v Evropskem parlamentu je prva doktorska naloga s področja tolmačeslovja v slovenščini. Redno se udeležujem strokovnih izobraževanj, povezanih s tolmačenjem, tako doma kot v tujini (Anglija, Belgija, Nemčija, Avstrija, Hong Kong).

Moje poslanstvo in vrednote

Pri svojem delu ostajam zvesta poslanstvu in vrednotam, ki ostajajo nespremenjeni od začetka moje poklicne poti: pomagati pri komunikaciji, učinkovitem posredovanju sporočila in zagotoviti brezhiben potek srečanj, s čimer se premoščajo jezikovne in kulturne ovire, poglobi uspešno mednarodno partnerstvo in širi obzorje priložnosti.

Pri svojem delu vedno zagovarjam tri temeljne vrednote: strokovnost, kakovost in nepristranskostStrokovnost je ključnega pomena pri konferenčnem tolmačenju: uspeh je odvisen od temeljite predhodne priprave, organizacije ter poznavanja okolja in opreme. Kakovost se doseže s vseživljenjskim učenjem, nenehnim razvojem ter stalnim strokovnim izpopolnjevanjem. S tem ko ohranim nepristranskost, zagotavljam, da se vsebina brez izkrivljanj pretolmači tako, kot je bila posredovana v izvirnem jeziku.

 

Cenik tolmačenja

Cene tolmačenja se ravnajo po priporočenih cenah Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije (www.zkts.si), vendar pa so odvisne predvsem od zahtevnosti in trajanja dogodka. Na osnovi dnevnega reda dogodka in posredovanih informacij vam pripravimo natančnejšo ponudbo. Običajna obračunska enota je do ene ure, do dveh ur, do treh ur in celodnevni honorar. V sodelovanju z vami bomo izbrali najprimernejši način tolmačenja za vaš dogodek in sestavili kakovostno ekipo tolmačev. Ravno tako vam bomo priporočili ponudnike konferenčne tehnike.